Automatyzacja Produkcji

Przemysłowy Internet Rzeczy

Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) jest kluczowym elementem automatyzacji produkcji, który umożliwia wdrażanie rozwiązań klasy Industry 4.0.

Sprzęt i oprogramowanie tego typu są odpowiedzialne za komunikację urządzeń (robotów, czujników, urządzeń peryferyjnych) – najczęściej za kontrolę, diagnostykę, monitorowanie i gromadzenie danych do celów analitycznych.

Projektujemy i produkujemy urządzenia klasy Enterprise IoT w celu zaspokojenia potrzeb konkretnego klienta, zachowując zasady bezpieczeństwa, stosując standardy branżowe z elastyczną metodą rozliczania (fakturowania).

Widzenie Maszynowe

To kolejny element niezbędny do wdrożenia nowoczesnych i adaptywnych rozwiązań Automatyzacji Produkcji.

Jest to automatyczna analiza wizualna środowiska lub obiektów, podobna do ludzkiej wizji i na jej podstawie, dostosowująca (przeprogramowująca) zachowanie robotów w zależności od aktualnych potrzeb.

Do wdrożenia tego komponentu stosuje się kilka technologii i rozwiązań – zarówno sprzętowych, jak i programowych – z grupy Widzenia Komputerowego (ang. Computer Vision), takich jak Zmysły Robotów (ang. Robotic Senses) i Uczenie Maszynowe (ang. Machine Learning).

Zapewnienie Jakości

Jednym z zastosowań widzenia maszynowego jest Zapewnienie Jakości (ang. Quality Assurance), co oznacza bieżące sprawdzanie jakości produktu i podejmowanie odpowiednich działań (naprawy lub odrzucenia produktu) w zależności od wyniku testów.