Platforma Beholder

Wprowadzenie

Beholder to nowoczesna platforma alarmowania i wykrywania zdarzeń, należąca do grupy rozwiązań wykorzystywanych do wczesnej detekcji różnego typu problemów, m.in. pożarowych (Fire Detection System).

Wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie takie jak niskoenergetyczne detektory, urządzenia komunikacyjne oraz zaawansowane algorytmy przetwarzające miliony komunikatów opisujących stan otoczenia i monitorowanych urządzeń.

Jest to kompleksowy system świadomości sytuacyjnej, analizujący w czasie rzeczywistym szereg zdarzeń pochodzących z zestawu różnych sensorów z terenu (detektory wielkości fizycznych, kamery termowizyjne itp.), podejmujący decyzje o wykryciu i powiadomieniu o potencjalnym problemie np. o zagrożeniu pożarowym.

System wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego

Problem zagrożeń pożarowych występuje nawet w aktualnie używanych, nowoczesnych technologiach magazynowania i dostarczania energii elektrycznej. Zagrożenia te są wyjątkowo niebezpieczne a conajmniej kosztowne gdy pojazdy nie znajdują się w ruchu, są wyłączone i stoją blisko siebie. Taka sytuacja występuje np. w przypadku nocnego stacjonowania taboru pojazdów np. miejskich w zajezdni czy hangarze.

Rozwiązaniem dziedzinowym które odpowiada na tego typu zagrożenia jest, zbudowany w oparciu o Platformę Beholder, system wczesnego wykrywania, sygnalizacji i alarmowania o zagrożeniach pożarowych baterii trakcyjnych w pojazdach elektrycznych i hybrydowych.

[więcej…]

Platforma Beholder - przypadki użycia

Firmami, które w pierwszej kolejności zainteresowały się rozwiązaniami opartymi o platformę Beholder, wykrywającymi zagrożenia pożarowe w pojazdach, były przedsiębiorstwa obsługujące komunikację miejską.

[więcej…]