Odkrywanie Wiedzy

Prawie wszystkie firmy mają obecnie systemy informatyczne. Oznacza to, że gromadzona jest przez nie ogromna ilość danych – od relacji z klientami po opisy procesów technologicznych i poziomy zapasów hurtowni.

Bardzo często dane nie są wykorzystywane, po ich zapisaniu.

Wiemy, jak czytać i analizować te rekordy, aby wydedukować reguły, wykryć trendy i tak skonfigurować narzędzia monitorowania, aby firma mogła w końcu wykorzystać własne dane w celu optymalizacji procesów.