Platforma Beholder - przypadki użycia

Awarie baterii w pojazdach elektrycznych i hybrydowych mogą być szczególnie niebezpieczne (a co najmniej kosztowne), zwłaszcza gdy pojazdy nie znajdują się w ruchu, są wyłączone i stoją blisko siebie. Taka sytuacja występuje, między innymi, w przypadku nocnego stacjonowania dużego taboru pojazdów, blisko siebie, w zajezdni czy hangarze.

Z tego względu firmami, które w pierwszej kolejności zainteresowały się rozwiązaniami opartymi o platformę Beholder, wykrywającymi zagrożenia pożarowe w pojazdach, były przedsiębiorstwa obsługujące komunikację miejską.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Lublinie

https://www.mpk.lublin.pl/

W sierpniu 2022 roku MPK Lublin przeprowadziło postępowanie ofertowe na „Dostawę i montaż systemu wczesnego wykrywania, sygnalizacji i alarmowania o zagrożeniach pożarowych baterii trakcyjnych pojazdu w czasie postoju na zajezdni”.

Postępowanie zostało rozstrzygnięte we wrześniu 2022 roku, a wybrana została oferta firmy Cognimetrica. Wdrożenie zakończyło się w terminie i zgodnie z założeniami w październiku 2022 roku.

Firma Cognimetrica została także wybrana w postępowaniu na kolejne rozbudowy systemu w czerwcu i we wrześniu 2023 roku. Dzięki temu praktycznie cały tabor pojazdów w MPK Lublin objęty został monitoringiem systemu wczesnego wykrywania zagrożeń pożarowych.

Zakres

W MPK Lublin wdrożona została wersja Beholder Pro systemu. Ten wariant to rozwiązanie intranetowe i w pełni autonomiczne, tj. niezależne od istnienia połączenia internetowego czy GSM/LTE oraz wyposażone we własne zasilanie, własną komunikację radiową z bezinwazyjną instalacją detektorów na pojazdach. Wszelkie urządzenia sygnalizacyjne również uruchamiane są poprzez niezależną komunikację radiową.

Monitoringiem objętych jest 119 pojazdów:

 • trolejbusy Ursus T 70116 – 37 szt. (każdy posiadający po 1 baterii trakcyjnej),
 • autobus Ursus E 70110 – 1 szt. (wyposażony w 4 baterie trakcyjne),
 • autobusy Solaris Urbino 12 Electric – 32 szt. (po 4 baterie trakcyjne),
 • autobusy Solaris Urbino 18 Electric – 7 szt. (po 5 baterii trakcyjnych),
 • trolejbusy Solaris Trollino 18 – 27 szt. (po 1 baterii trakcyjnej),
 • trolejbusy Ursus CS 18 T – 15 szt. (po 1 baterii trakcyjnej),

co przełożyło się na użycie 330 dwusensorycznych kontaktowych detektorów termicznych typu AI-SENSO TCD85EU:

 • po 2 detektory na każdy z 37 trolejbusów Ursus T 70116,
 • 4 detektory na jeden pojazd elektryczny Ursus E 70110,
 • po 4 detektory na każdy z 32 pojazdów Solaris Urbino 12 Electric,
 • po 5 detektorów na każdy z 7 pojazdów Solaris Urbino 18 Electric,
 • po 2 detektory na każdy z 27 trolejbusów Solaris Trollino 18,
 • po 2 detektory na każdy z 15 trolejbusów Ursus CS 18 T,
 • 3 detektory dodatkowego zabezpieczenia infrastruktury technicznej (na modułach wysokonapięciowych baterii zasobnika energii),
 • oraz 2 detektory skonfigurowane do pracy w trybie analizy parametrów pogodowych, wykorzystywane do ciągłej analizy warunków atmosferycznych na terenie zajezdni (montowane poza pojazdami).

Ponadto w dyspozytorniach zainstalowane zostały 4 wizualno-dźwiękowe urządzenia sygnalizacyjne Beholder Alarm Node BAN12.

Całość systemu kontrolowana jest przez specjalistyczny komputer przemysłowy z oprogramowaniem systemu Beholder Pro i dostępną przez przeglądarkę WWW aplikację Beholder Web, wspierane niezbędnymi urządzeniami dodatkowymi typu koncentratory radiowe czy moduły autodiagnostyczne.

Zrealizowane cele

 • Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w pierwszej partii pojazdów.
 • Wczesna detekcja incydentów i anomalii związanych z temperaturą baterii trakcyjnych.
 • Możliwość podjęcia przeciwdziałania zanim gwałtowność reakcji uniemożliwi skuteczne działanie czy ochronę mienia.
 • Monitoring pojazdów także po całkowitym wyłączeniu zasilania i w trybie 24/7.

Dodatkowe korzyści

 • Dostęp do analizy porównawczej danych pochodzących z różnych pojazdów:
  • Wykrywanie anomalii w pracy urządzeń pomocniczych np. sterowników BMS czy wentylatorów pakietów bateryjnych.
 • Analiza danych historycznych z detektorów umożliwia zastosowanie podejścia prewencyjnego, polegającego na wykryciu nieprawidłowo zachowującego się pakietu na długo przed potencjalnym zagrożeniem:
  • Kontrola prewencyjna, dodatkowa ocena „stanu zdrowia” pakietów i procesu starzenia się baterii.
 • Usprawnienie komunikacji i procedur obsługi zdarzeń w firmie.
 • Potencjalne zmniejszenie kosztów ubezpieczenia.

Plany

 • Sukcesywne wdrażanie monitoringu na pozostałych pojazdach:
  • Budżetowanie (przynajmniej części) z funduszu firmy ubezpieczającej.
 • Uzupełnienie systemu o wykorzystanie detektorów pozycji postojowej GPS:
  • Szybsze dotarcie do zagrożonego pojazdu,
  • Szacowanie i reakcja na zagrożenia pojazdów znajdujących się w pobliżu.

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie

https://www.mza.waw.pl/

MZA Warszawa ogłosiło w styczniu 2023 roku postępowanie ofertowe na „Zakup 10 sztuk systemu wczesnego wykrywania, sygnalizacji i alarmowania o zagrożeniach pożarowych baterii trakcyjnych do autobusów elektrycznych URSUS”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, które zostało rozstrzygnięte także w styczniu 2023 roku, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Cognimetrica Sp. z o.o..

Wdrożenie zakończyło się zgodnie z planem w marcu 2023 roku.

We wrześniu 2023 roku firma Cognimetrica została także wybrana w postępowaniu na rozbudowę systemu o kolejne pojazdy.

Zakres

MZA Warszawa wykorzystuje system w wersji Beholder Pro. Jest to autonomiczne rozwiązanie intranetowe, niezależne od istnienia połączenia internetowego czy GSM/LTE oraz wyposażone we własne zasilanie, własną komunikację radiową z bezinwazyjną instalacją detektorów na pojazdach. Wszelkie urządzenia sygnalizacyjne również uruchamiane są poprzez niezależną komunikację radiową.

Aktualnie monitoringiem platformy objętych jest 30 pojazdów:

 • autobus elektryczny Ursus CS2 City Smile – 10 szt. (każdy wyposażony w 6 baterii trakcyjnych),
 • autobus elektryczny Solaris U12E – 20 szt. (po 5 baterii trakcyjnych),

co przełożyło się na użycie 162 dwusensorycznych kontaktowych detektorów termicznych typu AI-SENSO TCD85EU:

 • po 6 detektorów na każdy z 10 pojazdów Ursus CS2 City Smile,
 • po 5 detektorów na każdy z 20 pojazdów Solaris U12E,
 • oraz 2 detektory skonfigurowane do pracy w trybie analizy parametrów pogodowych, wykorzystywane do ciągłej analizy warunków atmosferycznych na terenie zajezdni (montowane poza pojazdami).

Ponadto w dyspozytorniach zainstalowane zostały 2 wizualno-dźwiękowe urządzenia sygnalizacyjne Beholder Alarm Node BAN12.

Całość systemu kontrolowana jest przez specjalistyczny komputer przemysłowy z oprogramowaniem systemu Beholder Pro i dostępną przez przeglądarkę WWW aplikację Beholder Web, wspierane niezbędnymi urządzeniami dodatkowymi typu koncentratory radiowe czy moduły autodiagnostyczne.