Beholder - Ochrona infrastruktury technicznej

Monitoring termiczny maszyn i instalacji

Kolejnym zastosowaniem platformy Beholder jest użycie systemu do monitoringu i do wykrywania potencjalnych problemów termicznych w pracy maszyn, urządzeń oraz instalacji. Często występują w nich zagrożenia związane z przegrzewaniem obrabianych elementów lub części samych maszyn. Tego typu sytuacje, pozostawione bez odpowiednio szybkiej reakcji, mogą doprowadzić do uszkodzeń materiałów, maszyn a nawet do pożaru.

Rozwiązania takie mogą być wdrażane w sposób autonomiczny i dedykowany, do monitorowania stanu pracy urządzeń w których występuje obróbka termiczna takich jak np. wycinarki laserowe, wypalarki itp..

Tego typu funkcjonalności można także traktować jako dodatkowe rozszerzenie istniejącego wdrożenia (np. pojazdów elektrycznych) o monitorowanie innego typu urządzeń jak wysokoenergetyczne ładowarki czy magazyny energii.

Urządzenia wykorzystujące laser

In-Lab_logo

Obróbka laserowa wymaga dużej uwagi podczas pracy tego typu urządzeń. Strumień lasera potrafi bez problemu przegrzać a nawet podpalić materiał obrabiany w komorze roboczej.

Firma In-Lab wykorzystuje procesy monitoringowe platformy Beholder do zabezpieczania pracy urządzeń wykorzystujących laser. Dzięki temu, osoby nadzorujące proces produkcji mogą odpowiednio wcześnie zareagować na pierwsze objawy, gdy wiązka lasera zaczyna powodować przegrzanie elementu obrabianego i podniesienie temperatury powyżej bezpiecznego poziomu.

Dodatkowe informacje: https://in-lab.pl/ai-senso/

Magazyny energii

Nowoczesne i dobrze zaprojektowane magazyny energii są wyposażone w cały zestaw mechanizmów przeciwpożarowych. Często są one wyrafinowane i bazujące na wielu typach pomiarów i wykrywaniu zjawisk zarówno chemicznych jak i fizycznych.

Tego typu mechanizmy są jednak uzależnione od pracy oraz poprawnej komunikacji samych systemów sterujących danym magazynem energii. Dlatego firmy, na których terenie takie urządzenie zostało zainstalowane, decydują się na instalację dodatkowych, całkowicie niezależnych, rozwiązań monitoringowych. W przypadku gdy jakiś magazyn energii nie posiada stosownych zabezpieczeń przeciwpożarowych, użycie systemu typu Beholder wydaje się jeszcze większą koniecznością.

Firma MPK Lublin zdecydowała się rozszerzyć swoją platformę wczesnego wykrywania, sygnalizacji i alarmowania o zagrożeniach pożarowych baterii trakcyjnych pojazdów o detektory zainstalowane na nowoczesnym magazynie energii dużej mocy. Dzięki dodatkowym detektorom i wpięciu ich w istniejącą infrastrukturę platformy Beholder uzyskano płynne zwiększenie funkcjonalności systemu o niezależne od urządzenia narzędzia do monitorowania termicznego stanu pracy tej części infrastruktury firmy.