Adaptive solutions. Complete solutions.

adres główny

Frezerów 3, 20-209 Lublin, PL

laboratorium & biura

Mełgiewska 11, 20-209 Lublin, PL

email

info@cognimetrica.com

Cognimetrica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Frezerów 3, 20 209 Lublin jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571017, NIP PL7123299299, REGON 362221597, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 100 000 PLN (jeden milion sto tysięcy złotych – w całości opłacony).