Integracja Robo2ERP

Bazując na naszym doświadczeniu z robotami i systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (EPR), tworzymy nową wartość, łącząc te koncepcje razem.

Konfigurując komunikację między robotami a ERP, przełamujemy granice informacji i pozwalamy systemom informatycznym natychmiast wiedzieć, jaka jest dostępność i stan robotów, a z drugiej strony zapewniamy, że roboty mają wszystkie zasoby niezbędne do wykonywania swoich zadań na linii produkcyjnej.

Przykładowo dane statystyczne zebrane od robotów pozwalają precyzyjnie dostroić proces produkcji, monitorować użycie robotów i uwzględnić ich konserwację lub naprawę w harmonogramie produkcji.