Inteligentne Miasto oraz Inteligentne Obiekty

Niezależność Energetyczna

Dobrze zaprojektowany system zasilania oraz nowoczesne sterowanie bilansem energetycznym odbiorników może sprawić, że obiekty stają się całkowicie niezależne energetycznie.

Wykorzystujemy do tego specjalnie zaprojektowane panele fotowoltaiczne oraz mini turbiny wiatrowe wraz z całym zestawem czujników oraz modułów sterujących reagujących na bieżąco na stan poszczególnych podsystemów. W miarę potrzeby są one przestawiane w tryb obniżonego zużycia energii albo nawet wyłączane (jeśli nie są potrzebne).

Dzięki temu obiekt nie musi być wyposażony w kosztowne (a czasami wręcz niemożliwe) doprowadzenie zewnętrzne źródła energii. Dzięki temu takie obiekty nadają się do umiejscowienia także poza miastami.

Komunikacja i Usługi Chmurowe

Prezentacja i dystrybucja rozkładów jazdy na dedykowanych – niskoenergetycznych i bardzo czytelnych – ekranach w technologii e-ink. Rozkłady jazdy aktualizowane są zdalnie, nawet we wszystkich miejscach na raz.

Funkcjonalności dodatkowe:

  • Dystrybucja reklam
  • WiFi i reklamy przez sieć lokalna (rozwiązanie Citybox firmy InLab)
  • Ładowanie indukcyjne smartfonów

Ponadto w Inteligentnym Mieście  jedną z ważniejszych funkcji jest zarządzanie wieloma obiektami. Przy pomocy nowoczesnych usług w chmurze, skomunikowanych z podsystemami poszczególnych obiektów, możliwy jest podgląd ich stany oraz sterowanie poszczególnymi funkcjami poprzez nowoczesny i wygodny interfejs webowy.

Systemy Bezpieczeństwa

Poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa, dlatego nasze rozwiązania mogą zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników.

Należą do nich przyciski bezpieczeństwa umożliwiające automatyczną komunikację z dyspozytorem, firmą ochroniarską czy policją oraz systemy wizyjne zapewniające monitoring osób przebywających w pobliżu obiektu i wykrywanie ewentualnych sytuacji niebezpiecznych (np. zasłabnięcie, napad).

Kolejnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo jest oświetlenie. Ze względu na niezależność energetyczną i system oświetlenia oparty na czujnikach oraz algorytmach oszczędzania energii, zapewniamy wystarczającą ilość światła, aby ludzie czuli się bezpiecznie także po zmroku.

Analiza Zachowań

Obiekty użyteczności publicznej to często szeroko pojęta branża reklamowa. Jednym z bardziej istotnych parametrów takiej działalności jest analiza do jakiej liczby osób dana informacja dotarła.

Dzięki specjalnym kamerom, technologii Widzenia Komputerowego (ang.  Computer Vision) sterowanych algorytmami wykrywania twarzy oraz zachowań ludzkich możliwa jest – przynajmniej przybliżona – ocena skuteczności danej reklamy.

Innym zastosowaniem jest wykrywanie zachowań nietypowych np. agresywnych czy przypadków zasłabnięcia osób.

Monitoring i Ochrona Środowiska

Zanieczyszczenie środowiska to ogromny problem w aglomeracjach miejskich, dlatego obiekty użyteczności publicznej coraz częściej wyposażane są w czujniki do monitoringu jego stanu środowiska. Nasze rozwiązania umożliwiają pomiar m.in. zanieczyszczenia powietrza (PM10 i PM2.5) i innych parametrów.

Ponadto w obrębie obiektu rozmieścić można automatycznie nawadniane rośliny pochłaniające dwutlenek węgla (i inne zanieczyszczenia) oraz produkujące tlen.

Rozwiązania Informacyjne i Muzyczne

Wykorzystując technologie Widzenia Komputerowego (ang. Computer Vision) możliwe jest automatyczne informowanie o nadjeżdżającym autobusie i jego numerze dla osób starszych i niedowidzących.

Dodatkowym atutem są adaptywne rozwiązania muzyczne, informacyjne i ostrzegawcze. Polegają na, dostosowanym do bieżącej sytuacji, systemie dostarczania treści rozrywkowych czy relaksacyjnych oraz informacji o stanie pracy oraz otoczenia obiektu.

Przykłady użycia

bus stop_day1

Autonomiczny Przystanek Autobusowy

„Inteligentny” Autonomiczny Przystanek Autobusowy – to kolejne rozwiązanie z kategorii Smart City & Smart Utilities wykorzystujący nasze rozwiązania technologiczne. […]